CO2 Improve

Publicerat den 6 May, 2024

Vi kartlägger, övervakar och rapporterar ditt koldioxidavtryck inom hela din leveranskedja med fokus på att förbättra ditt CO₂-resultat varje år. Genom mätning får du full kontroll över dina utsläpp och flöden. Våra förslag på förbättringar syftar till att minska ditt CO₂-avtryck, men också att öka produktiviteten, minska kostnaderna och stärka din marknadsposition genom ansvarsfullt agerande.

Tillsammans diskuterar vi uppföljningsresultaten och ser över vilka förbättringar som kan göras med en handlingsplan för att förbättra och minska koldioxidavtryck. Specifika logistikkoncept har skapats för att sänka CO₂-utsläppen inom logistiken för den globala mode-, sport- och livsstilsindustrin.
CO2 Improve är alltså mer än att enbart rapportera sitt utsläpp!

Vill du veta mer?
Kontakta Katarina

Denna webbplats använder cookies för att ge användaren ökad funktionalitet.