import

Tekologistiks Import- och Exportfunktion är främst inriktad på flyg- och sjöfrakt samt vägtransporter inom Europa, och hjälper er även med tullfrågor.

import

Största delen av de TEKOs branschmedlemmar har produktion utanför Sverige och har stora flöden från både Asien och Europa. Tillsammans med andra textila branschorganisationer i Europa har vi skapat oss stor kunskap kring import och därmed de möjligheter som finns bland annat genom konsolidering av LCL-gods från fjärran men även tåg och båt från södra Europa.