FAQ

Här hittar du svaren på vanliga frågor om vårt företag och våra tjänster.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Nej, vi har inga egna transportmedel. Vi samarbetar med transportörer för att organisera kollektiva avtal och hållbara transporter.

Ja. Greenway Logistics är en samlad kontaktpunkt för alla allmänna logistikfrågor. Greenway Logistics har kunskapen och kontakterna i logistikvärlden för att hjälpa kunderna med deras fråga.

Deltagandet är kostnadsfritt. I själva verket sparar det dig pengar. Naturligtvis betalar du avgifter för dina egna sändningar, kostnaderna är helt beroende av transportör och antal med mera. Företag som byter till en av transportörerna från arrangemangen får förmodligen bättre priser än de nuvarande.

Visst! Du kan enkelt delta i våra innovativa logistikprojekt där tjänsten sätts på prov. Vi uppmuntrar varumärken att delta i sådana innovationer så att vi kan bygga upp nya möjligheter med extra kraft.

Du kan få gratis logistikrådgivning i första ledet. I ett samtal med Greenway Logistics-rådgivaren kan du utbyta tankar på alla nivåer om din logistiksituation. Vi kan ge dig skräddarsydda råd som bygger på rådande marknadssituation, dess möjligheter och vår erfarenheter. För större logistikprojekt har Greenway Logistics ett nätverk av specialister som är tillgängliga till betydligt lägre priser.

För frågor som rör försändelser kan du kontakta kundtjänsten hos din avtalsleverantör. Naturligtvis hjälper vi dig gärna med många andra logistikfrågor.

När det gäller transporter handlar hållbarhet om att spara kilometer och bränsle och minska utsläppen av partiklar och koldioxid. Alla logistikkoncept från Greenway Logistics syftar till att minska företagens koldioxidavtryck genom samarbete och innovation. Läs mer om vårt koncept CO2 Improve.

Ja. Detta är ett av våra expertområden och vi har vårt världsomspännande nätverk med partners och kunskap. Förutom logistik kan vi också hjälpa dig med andra frågor. Vi erbjuder en fullservicelösning med flera tjänster. Vi hjälper dig gärna!

Vi samarbetar med olika företag. Det förekommer ofta utvärderingssamtal mellan Greenway Logistics och transportörerna. Det är också vår uppgift att noggrant övervaka kvaliteten på de tjänster som transportörerna tillhandahåller. Därför ställer Greenway Logistics mycket höga antagningskrav vid valet av nya transportörer.

Vi har en egen fraktsupport för detta. En supportfunktion för alla dina transportfrågor där ad hoc lösningar tas fram till ett bra marknadspris.

Vi har egna kontor i Nederländerna, Belgien, Danmark, Sverige och Kina. Vi är även verksamma i Storbritannien, Australien och Kanada. Vi stödjer varumärken från alla länder.

Greenway Logistics har ett nära samarbete med olika (logistik)parter i flera länder för outsourcing av logistik. Vi hjälper företag att göra ett business case för att inkludera rätt variabler och få en transparent syn på outsourcing av logistik.

I princip fokuserar vi på den sektorn, det är där vår expertis och kunskap finns, men vi kan alltid stödja företag från andra sektorer så gott vi kan.