Lager, Insourcing, Outsourcing

Med expansion förändras det logistiska landskapet. Det innebär förändrade kostnader och kostnadsstruktur. Genom att ha en plan för lagerplacering, egen drift eller outsourcing, dyra returkostnader, att jobba med tullager etc. Som TEKO-medlem stöttar vi er kostnadsfritt med kunskap och erfarenhet.