Om Tekologistik

Transportförbättringar, effektivare flöden och kostnadssänkningar för TEKOs medlemmar.

Tekologistik har under sedan 2013 arbetat med att supportera TEKOs medlemmar inom transportförbättringar, effektivare flöden och kostnadssänkningar. Nu tar vi ett steg vidare och implementerar även vårt hållbarhetsarbete genom konceptet “CO2 improve!”

Tekologistik vill vara en neutral part som rådger och bidrar med kunskap och innovationer inom logistikområdet med fokus på textil och modebranschen. Detta har varit väldigt framgångsrikt och uppskattat då vi under de senaste sju åren ha fått arbeta med fler än 150 medlemsbolag.

Som medlem i Teko hjälper vi dig med kostnadsfri rådgivning och support inom följande områden:

Läs mer om ytterligare förmåner man får som medlem på TEKOs hemsida.

Inte redan medlemmar i TEKO?
Ansök redan idag.

Väl beprövat koncept som håller!

Tekologistik  drivs som ett samarbete mellan branschorganisationen TEKO – Sveriges Textil och Modeföretag och Greenway Logistics AB. Konceptet kommer från Holland där TEKOs systerorganisation MODINT startade konceptet 2006. Sedan dess har antalet Textila branschorganisationer som driver sitt eget koncept med Greenway Logistics ökat till 10 organisationer i sex länder.

Greenway Logistics drar nytta av att kunnat förhandla med internationella ledande logistikföretagen, men har också lokala partners och kunskap inom både logistik och mode-, textil- och sportbranschen. Kvaliteten i leveransprocessen är den viktigaste aspekten bland alla initiativ. De anställda har mångårig erfarenhet av både textilbranschen och logistik.

Konceptet Tekologistik startade 2013 med målsättningen att sänka logistikkostnaderna för medlemmarna inom Branschorganisationen TEKO och nu tar vi ett steg vidare och implementerar vårt hållbarhetsarbete inom logistik med CO2 Improve.

Greenway Logistics AB är licensierad partner för IAF – International Apparel Federation att utföra motsvarande koncept globalt för IAFs medlemmar.

nära samarbete med flera branschorganisationer

Greenway Logistics har ett nära samarbete med ett flertal organisationer. För dessa organisationer arbetar Greenway som specialister inom logistik och representerar dessa organisationer vid mötet med medlemmar.