Innovativa logistiklösningar

För att möta de krav som ställs logistiskt har vi alltid letat efter lösningar som skall stärka logistiken för den bransch vi är verksam inom. Nedan kommer några av de innovationer som ert företag kan dra nytta av.

Sample Consolidation - Provkonsoliderng

Att skicka prover från fabriker till Europa är svårt då det är dyrt och skadligt för miljön. Vanligtvis skickas både produktions- och försäljningsprover med snabba kurirtjänster. Genom att ha möjligheten att kunna samlasta kan vissa prover skickas med vanlig flygtransport, vilket är mer kostnadseffektivt och miljövänligt.

Detta ger lägre kostnader, bättre kontroll, flexibilitet och minskade utsläpp.

Vi förklarar mer kring den lösning som vi nu kan säga är väl beprövad och som blivit framgångsrik hos flera stora textilföretag i Sverige och Europa.

Tekologistik Box

Samlastning är ett mycket effektivt sätt att minska utsläppen. Idag skickas oerhört stor del av hela världens containrar med en alldeles för låg fyllnadsgrad, vilket innebär att stora containerfartyg till stor del transporterar halvfulla containrar.

Tekologistik Box initiativ där Tekomedlemmar via ett gemensamt system kan hantera sina sändningar (både FCL och LCL) så att containrar går fullastade i så stor utsträckning som möjligt. Detta sparar både pengar och miljö.

Tekologistik Box är en samverkan mellan Tekologistik och Infranordic AB. Kontakta oss för att lära er mer.