därför måste logistiken inom mode- och textilindustrin bli grönare

Det är ingen nyhet att mode- och textilindustrin står för en stor del av utsläppen i världen.
Transporter utgör en stor del av problemet då många företag outsourcar sina transporter, som i sin tur arbetar med hundratals olika transportföretag. Det är ett splittrat landskap. En genomsnittlig container eller lastbil som rör sig med textilvaror i Europa har en fyllnadsgrad mellan 50% och 60%.

EU-Kommissionens förslag att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030 ska föra in EU på en ansvarstagande väg mot att bli klimatneutralt till 2050. Dessa uppsatta mål gör att alla inom mode- och textilindustrin kommer påverkas och behöver tänka om, tänka nytt.

klimatkoll på dina transporter med co2 improve

Tekologistik, som är en del av Greenway Logistics, har utvecklat ett nytt program tillsammans med
IAF (International Apparel Federation) där du får full kontroll på dina transporter, utsläpp och flöden genom en standardiserad mall som vi hjälper dig med. Utifrån analysen tar vi tillsammans fram förslag på förbättringar som drastiskt kan minska företagets klimatpåverkan.

CO2 Improve bild 1

SÅ HÄR ENKELT ÄR DET

Genom mätning får du full kontroll på dina utsläpp och flöden. Våra förslag till förbättringar har som mål-sättning att minska ditt CO2 fotavtryck, men också att öka produktiviteten, minska kostnader och stärka din marknadsposition genom ett ansvarsfullt agerande. Vi guidar dig genom hela processen.

STEG 1   Första steget är att börja mäta utsläpp. Innan du kan börja vidta åtgärder så måste du veta vad du släpper ut idag. Fastställ din baslinje med CO2 Improve utsläppsrapport ”Det är här vi står idag”.

STEG 2   Använd en standard som fungerar för alla slags transportsätt. Alla utsläppsberäkningar i våra rapporter görs enligt GLEC-ramverket.

STEG 3   Översikt och dokumentation av CO2 fotavtryck.

STEG 4   Tillsammans ser vi över vilka förbättringar som kan göras.

VAD KOSTAR DET?

Rapportering 1-2 gånger per år.

T.ex. 2 rapporter per tillfälle: Inbound + Outbound

Resultatanalys: Nyckeltalssammanställning + Situationsanalys och förbättringsförslag + Tillgång till BI-verktyg Tableau Reader för analys.

Pris: 12 500sek/rapport

Play Video

Om du vill fördjupa dig mer i CO2 IMPROVE – se filmen eller läs mer här: co2improve.com

några som är en del av CO2 Improve initiativet