CO2 improve

Don't compensate – Innovate

Alla kan göra bättre. Vi har fastnat för en slogan som blivit vårt ledmotiv:
Don´t compensate – innovate.

Inom logistikområdet har Tekologistik utvecklat ett koncept tillsammans med Greenway Logistics och IAF: CO2 Improve!

Driven av den snabba tillväxten i uppmärksamhet för hållbar logistik har detta logistikkoncept tagits fram för att sänka CO2-fotavtrycket för alla företag inom mode, textil- och sportindustrin.

CO2 IMPROVE – Don’t compensate. Innovate

Inom TEKO Logistik har vi sedan 2013 arbetat med att supportera TEKOs medlemmar inom transportförbättringar, effektivare flöde och kostnadssänkningar. Nu tar vi ett steg vidare och implementerar vårt hållbarhetsarbete genom konceptet CO2 improve!

Vad innebär CO2 Improve?

  1. Innan du kan börja vidta åtgärder så måste du veta vad du släpper ut idag.
  2. Steg 1 är att börja mäta utsläpp
  3. Använd en standard som fungerar för alla slags transportsätt och hanteringssätt
  4. Se över var du kan åstadkomma förbättringar

Se en kort film om konceptet CO2 Improve

Play Video