Sample Consolidation

Publicerat den 6 May, 2024

Transport av prover från fabriker till Europa har varit en av de mest dyra och förorenande delarna av leveranskedjan. Både produktions- och försäljningsprover skickas vanligtvis ut med snabba kurirtjänster. En ny process har skapats där en del av proverna “bromsas ner” och läggs på en konsoliderad reguljär lufttransport. Denna process är ett smartare sätt att hantera transporter, vilket minskar kostnader och miljöpåverkan.

Fördelarna med Sample Consolidation

Lägre kostnad: Spara upp till 30% på transportkostnader.

Bättre Kontroll: Pålitliga och effektiva leveranser.
Förbättrad Hållbarhet: Bidra till en renare värld genom att minska CO2 utsläppen.

Vill du veta mer?
Kontakta oss på FRAKTSUPPORT

Denna webbplats använder cookies för att ge användaren ökad funktionalitet.