logistik

Tekologistik drivs som ett samarbete mellan branschorganisationen TEKO – Sveriges Textil och Modeföretag och Greenway Logistics AB.

Greenway Logistics arbetar intensivt tillsammans med många olika logistikföretag. Dessa samarbeten är i själva verket kärnan i den kollektiva logistiken. Greenway Logistics väljer alltid företag som utöver att leverera arbete och tjänster av kvalitet också förstår och anammar betydelsen av samarbete.

Greenway Logistics kan ordna samarbetspartners för alla förekommande behov inom transport och magasinering. Med dessa partners utvecklar och testar Greenway Logistics också nya idéer för att skapa nya affärsmöjligheter för branschorganisationerna. Våra kriterier vid val av partners vilar slutligen också starkt på hållbarhetsaspekterna.

Hur ser de globala logistikflödena ut idag?
Hur ser de globala logistikfödena ut idag? Vi ställde frågan till Bjarne Andersen på Reachlog AB:
”Pandemin har medfört stora effekter inom de globala logistikkedjorna. När viruset ledde till nedstängningar och ekonomisk nedgång i början av 2020, drog många företag ned sina inköp. Flygmarknaden drabbades nästan omedelbart eftersom passagerartrafiken i princip stod still. 
För att möta en förväntad nedgång förberedde rederierna även för minskade volymer på marknaden genom att sänka sin kapacitet. 
Men i takt med att statliga subventioner och ökad E-handel satte produktionen i gång för fullt i Asien hösten 2020. Allt detta ledde till en rubbad logistikkedja. 
Globala restriktioner, nya handelsvägar och minskad effektivitet i hamnar har lett till historiskt snabba prishöjningar samt opålitliga ledtider. 
Experter räknar med att utmaningarna kommer kvarstå fram till Q3, förmodligen med fortsatt höga priser (dock är avtagande för tillfället). 
Importörer och exportörer bör ha med detta i sina kalkyler. Det är därför viktigt att planera sina orders i god tid för att få fram varor i rätt tid till bästa lösning. Snabba lösningar blir ofta dyrare och sämre lastade vilket även leder till risk för högre CO2.”
Mvh Bjarne Andersen, ägare Reachlog AB
 

Läs mer på respektive partners hemsida:

Vikt* högst kgPris per kolliVolymberäknat högst kgPrisTilläggstjänsterPris per kolli
3781:-351423:-/kolliEarly Collect0:-
5842:-501553:-/kolliMottagarfrakt48:-
10923:-7531:90/kgÄndrat förfogande **92:-
151000:-10028:50/kgÄndrat förfogande***180:-
201081:-30025:40/kgÄndrat förfogande****220:-
251187:-300>23:40/kgLeverans utan kvittens0:-
301312:---Klimatkompensation0:25