Intervju med Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO

Publicerat den 3 January, 2022

1.Vad står Teko för – kan du förklara för någon som inte riktigt vet, men funderar på att bli medlem.
TEKO är en bransch- och arbetsgivarorganisation för textila företag och väldigt många har en produktion i Sverige eller äger produktionsanläggningar utomlands. Vi är ca 350 företag som är medlemmar idag. Vi hjälper till med både frågan som arbetsgivare att tex förhandla kollektivavtal, men vi jobbar också med frågor som rör det övriga i företagen inom textil och då är det kanske främst frågan om hållbarhet. Vi jobbar med framtidens innovationer och forskning och vi jobbar med kompetensen, både hur man vidareutbildar dem som är på jobbet, så de blir ännu bättre tex inom digitalisering och hållbarhet, men också tittar på våra nya studenter och de som ska bli framtidens medarbetare.

2.Varför behöver den potentiella kunden Teko’s tjänster, vilka problem löser ni för kunden? Vad kan ni hjälpa till med?
Vi hjälper dem med att titta på framtidens lagstiftning och på hur man ska följa vissa regler, vi tittar på den textila märkningen, kemikalieregler, allt kring materialrätt och vi har en stor tjänst med handel och logistik ihop med Tekologistik.

3.Covid-19 har skakat grunden för textil-, kläd- och modebranschen. Vad har Teko gjort för att stödja sina medlemmar?
När covid började var det väldigt många problem med att få tag på textila produkter inom vården, så där stöttade vi en hel del medlemmar i omställningen till att det syddes saker som behövdes i vården, istället för kanske skjortor, blusar och klänningar som det var väldigt låg efterfrågan på.
Nu efteråt så har man också kunnat stötta i någon slags omställning till ett nytt sätt att göra affärer på som t.ex är att digitalisera ännu mer. Handeln har ju blivit väldigt snabbt digitaliserat under 1,5 år, men vi kan också se att i och med covid och förändrade  vanor både hos kunden, men även leverantörernas vanor där många började  fundera över sina leverantörskedjor och ville ha produktionen närmare. Just nu ser det ganska ljust ut för svenska företag. Hela branschen går väldigt bra om vi tittar på perioden 2021, det är kul!

4.Vad tror du är nästa steg/åtgärder reg. hållbarhet generellt/hållbara transporter?
Om vi tittar på hållbarhetsfrågan på den textila produkten så tror jag att vi kommer prata mer kvalitet, mer antal tvättar, mer antal år saker håller, dessa ses som riktiga hållbarhetsparametrar. Vår största miljöbelastning är i produktionen och i de våta processerna. Ju längre man använder sig av den textila produkten desto bättre är det.  Sedan kan man titta på den delen som är transportfrågan som ju faktiskt har blivit väldigt aktuell med digitaliserad handel. Vi pratar ju också om kundens transport till butiken som en del utav vår miljöbelastning. De här frågorna kommer att komma mer och mer i fokus.

5.Tror du att textil/modeindustrin har några fördelar jämfört med bilindustrin eller IT-industrin för att bli hållbara/cirkulära till exempel? Finns det några?
Vet inte om jag skulle kalla det för fördelar, men vi är en industri som berör i stort sett alla människor, väldigt många människor vill ha kläder.  Vi blir äldre och köpkraften ökar.
Vi kommer bli många människor med ganska hög köpkraft och då kommer många vilja ha kläder och det blir en snabb omställning, vi är en ganska snabb industri, vi har ett antal kollektioner om året, vi är vana vid att rätta oss efter snabba förändringar och där har vi kanske fördelar jämfört med andra industrier. Sedan har vi ju våra leverantörskedjor ganska långt bort och långa leverantörskedjor och med detta får man jobba lite grann. Det kommer omfattande krav på insyn i leverantörskedjor framåt och att du som företag ska visa allting som ingår i produkterna, både kemi och vilket material, vilket är kopplat till att det ställs nya krav på hela vår industri.

6.Vad är din inställning till klimatkompensation? När är det bra? När ska vi tänka på att ställa om istället?
Om man ser det som ett övergångsverktyg för att hitta nya bättre sätt att göra saker på, så tycker jag att det är bra. Om man ser det som att kompensera för att du som företag gör fel och vill liksom döva sitt dåliga samvete, då ska vi jobba på ett annat sätt. Sedan finns ju annat typ av klimatkompensation med klimattullar och carbon border adjustment, där man tittar på om global effekt är rätt väg.
EU utreder den typen av verktyg och det är klart att vi inte ska flytta produktion till andra länder , koldioxidutsläppen kommer att vara och är globala, sedan måste man hitta system för att kompensera de som gör rätt och straffa de som gör fel.

7.För att bli klimatneutrala – nämn 3 viktiga saker/steg!
Nr 1: fossilfri energi är viktigast av allt och framför allt ta bort kolet! Jag skulle säga att nr 2 är gör rätt, producera rätt saker i rätt mängd! Nr 3 att man som konsument ser över sin konsumtion och som företag utbildar din konsument!

8.Tankar i allmänhet om CO2/mäta sina utsläpp?
Det är viktigt att mäta sina utsläpp. Man kan inte sätta några mål om man inte vet var man börjar och vart man ska. Sedan har vi ju generellt uppställda mål där vi ska ha en 55% minskning av utsläppen jämfört med 1990, men då måste man ju veta var vi började. Det är otroligt viktigt att du som företag  tar ett grepp över hela situationen och tittar på hur allt bidrar, därefter  sätter vi våra mål om vart vi ska,  för sin egen verksamhet, men också att det finns jämförelsetal för hela branschen, det är ju något som man som företag tillsammans med Tekologistik och CO2 Improve kan titta på.

Denna webbplats använder cookies för att ge användaren ökad funktionalitet.