Author: Katarina Oscar

June 9, 2024
Tekologisik är en rådgivande kostnadsfri tjänst med kunskap kring export och transporter. Kontakta oss så berättar vi mer. Kontakta oss på FRAKTSUPPORT
May 6, 2024
Att träda in på den Amerikanska marknaden kräver planering och strategi.En avgörande aspekt är att förstå logistikens utmaningar och att hitta lösningar som möjliggör sömlös distribution. Tekologistik har nyligen börjat
May 6, 2024
Transport av prover från fabriker till Europa har varit en av de mest dyra och förorenande delarna av leveranskedjan. Både produktions- och försäljningsprover skickas vanligtvis ut med snabba kurirtjänster.
April 8, 2024
Tilläggstjänsten ”Heavy” infördes 1 januari 2024 för kollin över 20 kg.  Avgift 75kr/kolli. Tilläggstjänsten innebär en specifik hantering av tyngre kollin med verklig vikt mellan 20–35 kg för att säkerställa en
April 8, 2024
Självklart kan du fortsätta skicka paket internationellt med Postnord tjänst International Parcel. Däremot har Postnord beslutat att inte längre erbjuda tjänsten Parcel för leverans till zon 5-9 (samt Montenegro)
April 8, 2024
Ökade flyg- och sjöfraktskostnader och sämre tillgänglighet gör det utmanan­de för många textilproducenter att skicka containrar från Asien till Europa och Nordamerika. Vi har tagit fram ett koncept för
March 5, 2024
Hej!Jag heter Erik Bäcklund och har arbetat på Tekologistik sedan januari 2024.Det är jag som kommer svara på de flesta frågorna på fraktsupporten framöver.De senaste 18 åren har jag
March 5, 2024
Transport av prover från fabriker till Europa har varit en av de mest dyra och förorenande delarna av leveranskedjan. Både produktions- och försäljningsprover skickas vanligtvis ut med snabba kurirtjänster.
March 5, 2024
Ett steg mot EU:s mål att bli klimatneutrala 2050 är införandet av prissättning på våra transporter. Fr.o.m i år kommer EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) att
January 10, 2024
Vi på Tekologistik har nu slutfört diskussionerna med DHL Express och PostNord kring fraktpriserna för 2024. På grund av vår omvärldssituation och med den vikande konjunkturen så var utgångsläget inför 2024 års
Denna webbplats använder cookies för att ge användaren ökad funktionalitet.