Containersituationen i Kina

Tillgången till containers för export från Kina har blivit en bristvara och sjötransportörerna har inte kunnat garantera avgångar i den utsträckning vi är vana vid.
Publicerat den 15 January, 2021

Sedan i början av hösten 2020 har exporten från Kina ökat långt mer än vad sjötransportbranschen kunnat förutse. Tillgången till containers för export från Kina har blivit en bristvara och sjötransportörerna har inte kunnat garantera avgångar i den utsträckning vi är vana vid. Från november och fram till kinesiska nyåret har därför priserna för containers ökat till rekordnivåer.

Bakgrunden till situationen är inte enbart beroende av den ökade efterfrågan utan har sin början redan för ett år sedan då Covid-19 drabbade exporten från Kina hårt med stängda hamnar och båtar som skickades ut med tomma containers, konsolidering och förändring av rutter, vilket gett följdeffekter i leveranser ut från Europa och USA.

Containerflödet i världen lever i ett flöde som kräver att containers hela tiden är i förflyttning för att kunna försörja import och export från världens alla hamnar. I kombination med ökade exportleveranser från Kina redan tidigt på hösten ledde till stora förseningar i november och december. Trots att situation blivit bättre så ligger det kinesiska nyåret framför och branschen räknar med att problemet kommer fortsätta under våren.

Svenska textilföretag med produktion i Kina har fått se priserna för container tredubblas om ens möjligt att få tag i containers och det ser likadant ut över hela Europa. Med tanke på den omställning mot grönare transporter som sker i Sverige och världen blir det paradoxalt när vi ser att flygbranschen går för fullt på fraktsidan och ställer om passagerarplan till att hantera gods. Dock ses denna utveckling som kortsiktig då båt är många gånger mer miljövänligt alternativ till flyg. Tåg har inte kapaciteten att ersätta båtflödet men har fått en rejäl uppgång under denna period. Även tåg påverkas av containerbristsituationen.

Vi kommer löpande under våren informera om utvecklingen och försöker finna nya alternativ till att skapa hållbara ledtidssäkra leveransalternativ för export från fjärran.

Denna webbplats använder cookies för att ge användaren ökad funktionalitet.