Brexit – vad innebär det för ditt företag?

Den 24 december 2020 enades EU-kommissionen och den brittiska regeringen om ett handels- och samarbetsavtal. Avtalet började att tillämpas den 1 januari 2021.
Publicerat den 20 January, 2021

Den 24 december 2020 enades EU-kommissionen och den brittiska regeringen om ett handels- och samarbetsavtal. Avtalet började att tillämpas den 1 januari 2021. Alla företag som har affärsrelationer med Storbritannien bör förbereda sig på både ökad administration och kostnader. Det nya handels- och samarbetsavtalet innebär i tullhänseende att Storbritannien kommer att behandlas som ett land utanför EU. Det innebär att tullkodexen kommer att tillämpas i handeln med Storbritannien och det kommer därmed att ställas krav på tullformaliteter som exempelvis att lämna tulldeklarationer vid import och export.

Om företagets produkter uppfyller avtalets ursprungsregler innebär det fortsatt tullfrihet. Den stora skillnaden mot hur det varit är att företag kommer behöva skicka med mer dokumentation som exempelvis export/importdeklaration och ursprungsförsäkran.

Fr.o.m nu måste varorna uppfylla de brittiska nationella reglerna för att få säljas i Storbritannien. Här gäller det att läsa på om det brittiska regelverket.
Läs mer om import till Storbritannien på de brittiska myndigheternas Brexitportal

Är handel med länder utanför EU nytt för dig?
Här har vi samlat information för företag som inte tidigare handlat med länder utanför EU.

Ytterligare information finner du på Tullverkets hemsida:
Frågor och svar om brexit

Denna webbplats använder cookies för att ge användaren ökad funktionalitet.