Workshop CO2 Improve 7/9-22

Publicerat den 2 November, 2022

Behovet att ställa om mot mer hållbar produktion och hållbara transporter är det få som ifrågasätter i dessa dagar. Men hur ska det gå egentligen gå till? Det var huvudfrågan som ställdes på workshopen om verktyget ”CO2 improve” som arrangerades av Tekologistik i samarbete med Textile & Fashion 2030.

Den 7 september träffades representanter från åtta företag, bland annat Ellos, Fristads och Bubbleroom, för att diskutera inkommande och utgående transporter såväl som transporter för prover och reklamationer i DO-tank Center på Science Park Borås.

Från Tekologistik deltog Jimmy Klintenberg, VD, och Katarina Oscar, medlemsrådgivare, som delade med sig av sina erfarenheter kring de vanligaste bidragande faktorerna till ineffektiva transporter ur ett klimat- och kostnadsperspektiv. De visade bland annat statistik som pekade på skillnader i klimatrelaterade utsläpp för olika transportlösningar – men också verktyget CO2 improve, ett digitalt hjälpmedel för att effektivisera kartläggningen av transporter, få koll på utsläpp och identifiera möjliga förbättringar.

Workshopen samlade deltagare från totalt åtta olika företag: Ellos, Oscar Jacobson, Bubbleroom, Fristads, Taiga, Shyness Interior, Hööks och Underwear Sweden.

Denna webbplats använder cookies för att ge användaren ökad funktionalitet.