uk

uk

Efter snart två månader kan vi se ett mönster i vilka som är de vanligaste problemen som uppstår i samband med export till Storbritannien.

 • Otydliga underlag från svenska exportörer i samband med export.
 • Osäkerhet på vad de olika leveransvillkoren gör med Moms.
 • Hur moms skall redovisas när exportören ansvarar för kostnaderna för moms och tull.
 • Vilka kostnader som tillkommer från transportörer i samband med export till UK.
 

Nedan följer de grundläggande reglerna som gäller för införsel av textila produkter:

B2B – Business to Business

Vid användande av leveransvillkor DDP skall säljaren betala för moms och ev tull

 • Leveransvillkor skall framgå på fakturan. OBS! säkerställ att alla dokument har samma leveransvillkor.
 • På fakturan krävs säljarens EORI-nummer.
 • Mailadress till avsändare och mottagare skall alltid framgå på fakturaunderlaget.
 • Som vid all export till länder utanför EU där ett frihandelsavtal finns (ex Norge, Sydkorea) måste fakturadeklaration finnas på fakturan om varorna är från EU (för att få tullfritt).
 • Statistiskt nummer samt ursprungsland per artikel.
 • Vid stora volymer till UK kan det vara värt att sätta upp ett momsbolag i UK då brittisk moms inte är avdragsgill i Sverige. Här hjälper företag som KGH gärna till. Här skall också upp ett brittiskt EORI-nummer skapas för momsbolaget.
 

Vid användande av leveransvillkor DAP (Delivered At Place) skall köparen (i detta fall importör) betala moms och ev tull.

 • Samma underlag som ovan avseende EORI-nummer, mottagarens mailadress, exportdeklaration och statistiska nummer.
 • I fallet DAP måste även köparens EORI-nummer finnas på fakturan.
 

I båda fallen är det vanligtvis transportören som administrerar exporten och därmed säkerställer att säljaren betalar för moms och ev tull. I de fall mottagaren skall stå för kostnaderna (DAP) kommer de flesta transportörer inte skicka ut godset förrän kostnaderna är betalda.

För administrationen tas en kostnad ut från transportören. Säkerställ kostnaden så att den känns rimlig. Varierar stort bland de olika transportörerna.

B2C – Business to Consumer

Då varor till ett värde under £135 till privatkund inte har någon tull (oavsett ursprung) är det endast moms som behöver regleras. För att förenkla hanteringen och undvika problematiken med momshantering för privatkund används med fördel leveransvillkoret DDP. Då är det säljaren som redovisar moms och säljer varan inklusive moms. Momsen redovisas i Sverige och blir då en kostnad för säljaren.

På fakturan skall samma som för B2B framgå.

Vid stora volymer är det även här värt att sätta upp ett momsbolag i UK för att kunna göra momsen avdragsgill istället för att ta det som en kostnad i Sverige. Momsen i UK är 20%. Ansökan är samma som nämnts ovan.

Ange på fakturan om momsen är deklarerad i Sverige, annars riskeras dubbel moms.