tekologistik box

Tekologistik Box

Samlastning är ett mycket effektivt sätt att minska utsläppen. Idag skickas oerhört stor del av hela världens containrar med en alldeles för låg fyllnadsgrad, vilket innebär att stora containerfartyg till stor del transporterar halvfulla containrar.

Tekologistik Box initiativ där Tekomedlemmar via ett gemensamt system kan hantera sina sändningar (både FCL och LCL) så att containrar går fullastade i så stor utsträckning som möjligt. Detta sparar både pengar och miljö.

Tekologistik Box är en samverkan mellan Tekologistik och Infranordic AB. Kontakta oss för att lära er mer.