Rekotex affärsmodell
– nya utmaningar

Publicerat den 8 July, 2021
Vi ser nu nya affärsmodeller ta plats som utmanar transporterna av ett volymmässigt mindre flöde av textilprodukter. Den italienska tidningen Vouge skriver om LVMH-gruppen som kommer att lansera en digital plattform för att sälja kvarvarande tyger från deras varumärken som Dior och Louis Vitton. De nämner också Rekotex och Queen of Raw i USA som redan arbetar på detta sätt med målet att få modebranschen att vara cirkulär. Men hur hanterar man på bästa sätt transport av kvarvarande tyger till nästa intressent på ett bra miljövänligt sätt? Vi pratade med Marie Jonsson som driver Rekotex i Borås med affärsidén att ta tillvara överblivna tyger hos producenter. ” P.g.a stora skrymmande tygrullar som ska transporteras tex. från icke EU-land till EU, ofta från en 3e parts logistiker blir detta kostsamma logistiska utmaningar. Man ska alltså transportera material från säljarens produktionsenhet till köparens. Detta kan innebära material från ett svenskt företag som ligger i Turkiet ska till producent i Portugal för ett danskt bolag. Här i ligger det en stor utmaning av få logistiken att fungera och då inte heller bli allt för dyrt eller med flyg. I dagsläget är det svårt att få till bra fraktalternativ från Asien. Hur kommer man runt detta?
Ihop med att fler och annorlunda affärsmodeller dyker upp, så krävs det också att transportbranschen börjar tänka om och tillsammans hitta smarta lösningar. Små aktörer kommer att lösa problemen för att hjälpa de större aktörerna att ställa om tror Marie…”
Denna webbplats använder cookies för att ge användaren ökad funktionalitet.