provkonsolidering

Sample Consolidation - Provkonsoliderng

Att skicka prover från fabriker till Europa är svårt då det är dyrt och skadligt för miljön. Vanligtvis skickas både produktions- och försäljningsprover med snabba kurirtjänster. Genom att ha möjligheten att kunna samlasta kan vissa prover skickas med vanlig flygtransport, vilket är mer kostnadseffektivt och miljövänligt.

Detta ger lägre kostnader, bättre kontroll, flexibilitet och minskade utsläpp.

Vi förklarar mer kring den lösning som vi nu kan säga är väl beprövad och som blivit framgångsrik hos flera stora textilföretag i Sverige och Europa.