Prisjustering 2024

Publicerat den 7 December, 2023

Vi på Tekologistik har nu slutfört diskussionerna med DHL Express och PostNord kring fraktpriserna för 2024. På grund av vår omvärldssituation och med den vikande konjunkturen så var utgångsläget inför 2024 års förhandlingar inte det lättaste med tanke på kostnadsökningarna som transportörerna påtalade, vårt utgångsläge har dock varit gynnsamt i diskussionerna då vi genom er TEKO-medlemmars volymer under 2023 kunnat bibehålla nivåerna, detta har då resulterat i att vi framgångsrikt förhandlat till oss följande: DHL EXPRESSDHL har gått ut med en höjning för 2024 med +8,9% på fraktkostnaden jämfört med 2023, i vårt TEKO-avtal med DHL Express har vi lyckats förhandla en reducerad höjning på bara +6% gällande fraktkostnaden.Utöver detta så har vi lyckats förhandla bort ESS tillägget (Emergency Situation) fr.o.m december 2023, denna tilläggskostnad motsvarar en pris reducering med -3%. I samarbetet mellan Tekologistik och DHL har vi kommit fram till att vi gemensamt skall bidra till bättre miljö genom att vi aktivt köper in miljövänligt flygbränsle för alla era transporter för att påskynda omställningen. Det innebär för er medlemmar att ni kommer generera 10% lägre CO2 utsläpp jämfört med en vanlig flygtransport utan miljövänligt bränsle, för en tilläggsavgift som motsvarar +2%. Summerar vi då ingående parametrar i förhandlingen så landar vi på + 4,9% i prishöjning vilket vi tycker är en rimlig nivå då vi faktiskt aktivt även bidrar till uppsatta miljömål. POSTNORDPostNord gick ut med en höjning för 2024 på 8% för alla pakettjänster och 9% för pall och groupage jämfört med 2023. I vårt TEKO-avtal med PostNord har vi lyckats förhandla oss till en höjning med 5,8% för alla pakettjänster och 6,05% för pall och groupage, vilket vi är mycket glada över.  Vi har också under året fått fler medlemsföretag som anslutit sig till TEKO´s ramavtal, vilket påvisar styrkan i att ha ett branschavtal som alla medlemmar kan dra nytta av. Om ni har frågor kring avtalen får ni gärna kontakta oss på Tekologistik.

Denna webbplats använder cookies för att ge användaren ökad funktionalitet.