PostNord Utökar Fossilfria Transporter

Publicerat den 29 May, 2023

PostNord fortsätter satsa på fossilfria transporter genom gröna korridorer. Implementeringen av de nya sträckorna Örebro, Borlänge, Karlstad, Norrköping och Västerås, är ytterligare ett steg mot helt fossilfria transporter och verksamhet för PostNord 2030.

Sedan tidigare omfattar de gröna korridorerna transporter av e-handelspaket mellan och inom Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Norrtälje, Helsingborg, Mölndal och Lund. Från och med första april sträcker sig de gröna korridorerna mellan 13 orter. Samtidigt med expanderingen transporteras nu för första gången samtliga varubrev mellan Stockholm, Göteborg och Malmö inom de gröna korridorerna.

PostNords gröna korridorer innebär en fossilfri leverans av företagspaket från varulager till slutkonsument – till/från och inom utvalda städer. De gröna korridorerna sträcker sig mellan 13 städer och fyra av PostNords företagstjänster omfattas. Fossilfritt innebär att våra fordon drivas av förnybart drivmedel HVO100, biogas eller går på el.

Läs mer här

Denna webbplats använder cookies för att ge användaren ökad funktionalitet.