Ny momsförändring i EU som påverkar dina tredjelandsförsändelser

Publicerat den 8 July, 2021
Torsdagen, den 1 juli 2021, tar EU bort undantaget för mervärdesskatt (moms) för importerade varor med lågt värde, det vill säga alla varor med ett värde på upp till 22 euro. Förändringen innebär att all kommersiell import till EU – som skickas från ett land utanför EU – kommer att vara föremål för moms och därmed kräva en formell tulldeklaration.
Importförsändelser till Sverige kommer inte att påverkas av denna förändring i och med att vi sedan tidigare tog bort detta undantag och därmed redan tar ut moms oavsett värde.
Vad innebär detta för dina tredjelandsförsändelser?
Det innebär att du som kund kommer att behöva betala moms för din försändelse oavsett värde och för att undvika förseningar behöver du:Fylla i en korrekt varubeskrivning på din fraktsedel
Tillhandahålla fullständig och korrekt tullinformation
– Avsändar- och mottagaruppgifter
– Varubeskrivning
– HS-kod för import och/eller export (minst 6 siffror)
– Varornas värde (inklusive valuta)
– Ursprungsland
– Kvantitet
– Vikt
– Incoterm (leveransvillkor)
Skicka in din tullfaktura elektroniskt
Denna webbplats använder cookies för att ge användaren ökad funktionalitet.