CO2 Improve

Publicerat den 5 March, 2024

Ett steg mot EU:s mål att bli klimatneutrala 2050 är införandet av prissättning på våra transporter. Fr.o.m i år kommer EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) att utökas till att omfatta koldioxidutsläpp från alla stora fartyg. Därför tycker vi att det är viktigt för dig att få inblick i dina fraktmönster och tillvägagångssätt. Vi kartlägger, övervakar och rapporterar ditt koldioxidavtryck igenom hela din leveranskedja med fokus på att förbättra ditt CO2-reusltat varje år. Genom mätning får du full kontroll över dina utsläpp och flöden. Våra förslag på förbättringar syftar till att minska ditt CO2-avtryck, men också att öka produktiviteten, minska kostnaderna och stärka din marknadsposition genom ansvarsfullt agerande. Vi guidar dig igenom hela processen.CO2 Improve är här för att hjälpa!

Denna webbplats använder cookies för att ge användaren ökad funktionalitet.