Vi bryr oss inte om vem ni transporterar med, men vi vill att ni gör det tillsammans!

Istället för fem lastbilar med varsitt paket
- en bil med fem paket

Om vi samlastar våra transporter med samma transportör när vi ändå skall till samma ställe blir transporten både effektivare, grönare och billigare.

För att förklara det enkelt: Låt inte fem lastbilar var för sig leverera ett paket till en mottagare utan låt en lastbil leverera fem paket!

Väl beprövat koncept som håller

TEKO Logistik drivs som ett samarbete mellan branschorganisationen TEKO – Sveriges Textil och Modeföretag och Greenway Logistics AB. Konceptet kommer från Holland där TEKOs systerorganisation MODINT startade konceptet 2006. Sedan dess har antalet Textila branschorganisationer som driver sitt egna koncept med Greenway ökat till åtta organisationer i fyra länder.

Greenway drar nytta av att kunnat förhandla med internationella ledande logistikföretagen men har också lokala partners och kunskap inom både logistik och mode-, textil- och sportbranschen. Kvaliteten i leveransprocessen är den viktigaste aspekten bland alla initiativ. De anställda har mångårig erfarenhet av av både textilbranschen och logistik.
Konceptet TEKO Logistik startade 2013 med målsättningen att sänka logistikkostnaderna för medlemmarna inom Branschorganisationen TEKO. 

Greenway är licensierad partner för IAF – International Apparel Federation att utföra motsvarande koncept globalt för IAFs medlemmar.

Sustainability
is Key

Dra nytta av ert medlemsskap

Som medlem i TEKO hjälper vi dig med kostnadsfri rådgivning och support med logistikutmaningar.

TEKO LOGISTIK är inolverade inom olika logistikutvecklingskoncept, såsom förädling i ursprungsländer som till exempel Kina och Rumänien: TEKO logistik hjälper även till med setup av B2C. Referenser bland TEKO-medlemmarna visar att det är väl värt att ta kontakt med TEKO Logistik.

Kontakt

Tekologistik AB
Besöksadress:
Textile Fashion Center
Skaraborgsvägen 3A, Borås

E-post: info@tekologistik.se
Telefon: 033- 430 8000

Kontakta oss om du vill veta mer om TEKO Logistik och de mervärden som kan finnas för ditt företag, eller om du vill referenser från andra medlemmar.