Hållbarhet

För oss innebär inte Hållbarhet i första hand att vara klimatneutral. Det handlar om ständiga förbättringar. 

GRUNDEN FÖR EN GRÖNARE LOGISTIK ÄR SAMARBETE

Mode-, textil- och sportindustrin är bland de mest förorenande branscherna på grund av den enorma mängden relativt små transporter som skickas runt. De många små och medelstora företagen outsourcar oftast själva sina transporter, som i sin tur arbetar med hundratals olika transportföretag. Det är ett splittrat landskap. Den genomsnittliga containern eller lastbilen som rör sig med textilvaror i Europa har därför en fyllnadsgrad mellan 50% och 60%. Grunden för en grönare logistik är därför samarbete.

För oss innebär inte Hållbarhet i första hand att vara klimatneutral. Det handlar om ständiga förbättringar. 

Istället för fem lastbilar med varsitt paket
- en bil med fem paket

Om vi samlastar våra transporter med samma transportör när vi ändå skall till samma ställe blir transporten både effektivare, grönare och billigare. För att förklara det enkelt:

Låt inte fem lastbilar var för sig leverera ett paket till en mottagare utan låt en lastbil leverera fem paket!

HUR BLIR MAN GRÖNARE I LOGISTIKFLÖDET?

Vill du veta mer? Läs om CO2 Improve här.

Hållbar metod

Första steget

Vi har utvecklat en hållbar metod att bedöma dina ambitioner kontra din mognadsstadie. Genom intervjuer, nyckeltal för leveransflödet och en omfattande undersökning identifierar vi nyckeltalen där ditt företag bör bli mer hållbart för att nå upp till era ambitioner. Detta leder till en helhetsbild som visar gapet mellan din ambiton och mognadsstadie.

Andra steget

Då är du förmodligen intresserad av de områden du bör specifikt fokusera på. Detta planeras i Sustain Matrix. Per utvärderad aspekt kan du se din poäng. Områdena som är markerade i rött / orange är vanligtvis de du bör börja förbättra för att börja arbeta mer hållbart. Vi har en uppsättning flera åtgärder per aspekt som ett företag kan vidta för att förbättra sin mognadsutveckling och härmed dess hållbarhetsprestanda. Vi kan hjälpa till att ställa in din färdplan, så att du kan uppnå dina mål.