Hållbarhet

Alla kan göra bättre. Vi har fastnat för en slogan som blivit vårt ledmotiv:
Don´t compensate – innovate.

För oss innebär inte Hållbarhet i första hand att vara klimatneutral. Det handlar om ständiga förbättringar. Alla kan göra bättre. Vi har fastnat för en slogan som blivit vårt ledmotiv:
Don´t compensate – innovate.
Detta vill vi vara med och bidra till.

Istället för fem lastbilar med varsitt paket
- en bil med fem paket

Om vi samlastar våra transporter med samma transportör när vi ändå skall till samma ställe blir transporten både effektivare, grönare och billigare. För att förklara det enkelt:

Låt inte fem lastbilar var för sig leverera ett paket till en mottagare utan låt en lastbil leverera fem paket!

CO2 IMPROVE – Don’t compensate. Innovate

Inom TEKO Logistik har vi sedan 2013 arbetat med att supportera TEKOs medlemmar inom transportförbättringar, effektivare flöde och kostnadssänkningar. Nu tar vi ett steg vidare och implementerar vårt hållbarhetsarbete genom konceptet CO2 improve!

Vad innebär CO2 Improve?

  1. Innan du kan börja vidta åtgärder så måste du veta vad du släpper ut idag.
  2. Steg 1 är att börja mäta utsläpp
  3. Använd en standard som fungerar för alla slags transportsätt och hanteringssätt
  4. Se över var du kan åstadkomma förbättringar

Hållbarhetsarbete är idag grundläggande i de allra flesta företag.

HUR BLIR MAN GRÖNARE I LOGISTIKFLÖDET?

Vill du veta mer? Se filmen nedan om hur det fungerar.

kid_plane_hero
Play Video

Hållbar metod

Första steget

Vi har utvecklat en hållbar metod att bedöma dina ambitioner kontra din mognadsstadie. Genom intervjuer, nyckeltal för leveransflödet och en omfattande undersökning identifierar vi nyckeltalen där ditt företag bör bli mer hållbart för att nå upp till era ambitioner. Detta leder till en helhetsbild som visar gapet mellan din ambiton och mognadsstadie.

Andra steget

Då är du förmodligen intresserad av de områden du bör specifikt fokusera på. Detta planeras i Sustain Matrix. Per utvärderad aspekt kan du se din poäng. Områdena som är markerade i rött / orange är vanligtvis de du bör börja förbättra för att börja arbeta mer hållbart. Vi har en uppsättning flera åtgärder per aspekt som ett företag kan vidta för att förbättra sin mognadsutveckling och härmed dess hållbarhetsprestanda. Vi kan hjälpa till att ställa in din färdplan, så att du kan uppnå dina mål.