IDÉ

Som medlem i Mode- och textilbranschens organisation TEKO får du mer priseffektiv och mer miljövänlig logistik

TEKO Logistik – Ett smartare val

Idén är att kunna konsolidera och samla medlemmarnas leveranser hos ett begränsat antal logistikföretag.
Detta skapar lägre kostnader, en mer hållbar och grönare varuförsörjningskedja.

För att förklara det enkelt:
Låt inte fem lastbilar var för sig leverera ett paket till en mottagare utan låt en lastbil leverera fem paket!

HUR

Detta koncept fungerar för all typ av transport, både nationellt och internationellt.
TEKO Logistik drivs av Greenway för TEKO – Sveriges Textil och Modeföretag. Greenway driver även motsvarande koncept för andra branschorganisationer i bland annat Holland och Belgien för branschorganisationerna Creamoda, Modint, FGHS, CBM (2014).
Greenway drar nytta av sina internationella avtal med världens ledande logistikföretag men har också lokala partners och kunskap inom både logistik och mode- och textilbranschen. Kvaliteten in leveransprocessen är den viktigaste aspekten bland alla initiativ. De anställda har mångårig erfarenhet av textilbranschen och logistik.

TEKOs logistikavtal och fraktavtal ger dig som medlem i TEKO lägre logistikkostnader
Med en effektivare varuförsörjningskedja, får man ett bättre varuflöde
TEKO medlemsförmåner ger effektivare logistik med kostnadsbesparingar

VAD

Som medlem i TEKO hjälper TEKO Logistik till med kostnadsfri rådgivning och support för t.ex implementation av nya innovationer inom Logistikflödet.

  • Rådgivning
  • Benchmarking
  • Outsourcing/Insourcing-projekt
  • Nätverksträffar

TEKO logistik är även involverade inom olika logistikutvecklingskoncept såsom lagring och förädling (pick&pack operations, etikettering etc) i ursprungsländer som till exempel Kina men även inom EU. TEKO logistik arbetar även med projekt på internationell nivå för utveckling inom Supply Chain för att gynna Svenska textilföretag inom logistik.

Vår erfarenhet visar att det är väl värt att ta kontakt med TEKO Logistik.

BAKGRUND

Konceptet TEKO Logistik startade 2013 med målsättningen att sänka logistikkostnaderna för medlemmarna inom Branschorganisationen TEKO. Genom att dra nytta av storskalefördelarna hos TEKO har ramavtal framgångsrikt upphandlats med ett antal logistikföretag.

TEKO Logistik drivs av Greenway för TEKO – Sveriges Textil och Modeföretag. Greenway driver även motsvarande koncept för andra branschorganisationer i bland annat Holland och Belgien för branschorganisationerna Creamoda, Modint, FGHS, CBM (2014).

Greenway är licensierad partner för IAF – International Apparel Federation att utföra motsvarande koncept globalt för IAFs medlemmar.

iafnet.eu
Läs mer på iafnet.eu »

0
ton minskat CO2utsläpp
0
årliga sändningar
0
destinationer
0
sparade kilometer

KONTAKT

Kontakta oss på TEKO Logistik för kostnadsfri rådgivning

Kontakta oss om du vill veta mer om TEKO Logistik och de mervärden som kan finnas för ditt företag, eller om du vill referenser från andra medlemmar.

E-post: info@tekologistik.se

Telefon: 033- 430 8000

Besöksadress:
Textile Fashion Center
Skaraborgsvägen 3A, Borås